Aars Amatør Astronomer er en forening for astronomi interesserede.

Vi holder møder på Vesthimmerlands Gymnasium og HF i lok. 1.8 på udvalgte aftner i vinter halvåret. Alle er velkomne til møderne. Hvert møde har et astronomisk emne, dog vil vi helst ud og observere i kikkerten.

Foreningen råder over et teleskop opstillet i Per Kirkeby Observatoriet lige bag gymnasiet. I vinterhalvåret åbnes observatoriet efter aftale.

Kontingentet er pr. år: 200 kr. for voksne, 100 kr. for unge under 18 år og 250 kr. for familiekontingent.

Læs mere om foreningen i vores folder Aars Amatør Astronomer Folder.

Du er altid velkommen til at møde op på en medlemsaften og se, hvad vi laver. Kontakt os via kontaktformularen for at høre hvornår der er mødeaften.