Middelafstand fra Solen $149{,}6$ millioner km
Banelængde om Solen $940$ millioner km
Middelbanehastighed $29{,}79$ km/sek
Længde af Jord-år $365{,}256$ Jord-døgn
Diameter $12756$ km
Masse $5{,}97\cdot 10^{21}$ tons
Middelmassefylde $5{,}52$ (vand = 1,0)
Overfladetemp., yderværdier $-88^oC / +58^oC$
Antal måner $1$

Jorden er det blå vands og livets planet. De specielle temperaturforhold og atmosfærens sammensætning er baggrund for, at der omkring Jorden er en “hud” af $20-25 km^2$ tykkelse, hvor liv har kunnet udvikle sig gennem de sidste 4,5 milliarder år. Dette livest område kaldes biosfæren og er blandt planeterne enestående for Jorden. Forekomsten af fri ilt ($O_2$) samt forskellige iltede luftarter skyldes organismers aktivitet og er samtidig eksistensgrundlag for mange andre organiser som f.eks. alle dyr og mennesker. Forekomst af kuldioxid ($CO_2$) og vand i atmosfæren skaber den såkaldte drivhuseffekt, som er medvirkende til at opretholde livsvenlige temperaturer på Jorden.

Jorden består inderst af en kerne (r=3400 km) af dels fast dels smeltet jern og nikkel. Kernen er omgivet af en 2900 km tyk kappe af såvel smeltede som størknede tungere bjergarter. Yderst er der en 5-35 km tyk skorpe af især lettere siliciumholdige bjergarter.

På grund af bjergkædefoldninger, vulkanisme, is, vand og vind er Jordens overflade under stadig forandring. Gennem millioner af år skifter fordelingen af vand- og landområder, bjerge opstår og slides ned, og sådan vil det fortsætte i endnu mange, mange millioner af år.