Middelafstand fra Solen $778{,}3$ millioner km
Banelængde om Solen $4{,}9$ milliarder km
Middelbanehastighed $13{,}06$ km/sek
Længde af Jupiter-år $11{,}86$ Jord-døgn
Længde af Jupiter-døgn $0{,}41$ Jord-døgn (= ca. 10 timer)
Diameter ved ækvator $142.796$ km (= 11 Jord-diameter)
Masse $1{,}9\cdot 10^{24}$ tons (= 318 Jord-masse)
Middelmassefylde $1{,}33$ (vand = 1,0)
Skytemperatur $-150^o C$
Antal måner $16$

Jupiter er større end alle de andre planeter tilsammen, og den største af dens måner, Ganymedes, er større end planeten Merkur.