Middelafstand fra Solen $227,9$ millioner km
Banelængde om Solen $1,43$ milliarder km
Middelbanehastighed $24,13$ km/sek
Længde af Mars-år $1,881$ Jord-døgn (=687 jord-døgn)
Længde af Mars-døgn $1,02$ Jord-døgn
Diameter $6786$ km (= 0,53 Jord-diameter)
Masse $6{,}4\cdot 10^20$ tons (= 0,1074 Jord-masse)
Middelmassefylde $3{,}95$ (vand = 1,0)
Overfladetemp., yderværdier $-143^oC / +17^oC$
Antal måner $2$

Mars ligner Jorden mere end noget andet objekt i vort solsystem, skønt den kun er halvt så stor.