Middelafstand fra Solen $5{,}9$ milliarder km
Banelængde om Solen ?
Længde af Pluto-år $248{,}5$ Jord-år
Længde af Pluto-døgn $6{,}4$ Jord-døgn
Diameter ved ækvator $2300$ km (= 0,18 Jord-diameter)
Masse $1{,}3\cdot 10^{19}$ tons (= 0,0022 Jord-masse)
Middelmassefylde $2{,}03$ (vand = 1,0)
Skytemperatur $-210^o C$
Antal måner 1

Pluto er så langt fra Solen, at en iagttager på Pluto ikke ville opfatte Solen som andet end en meget klar stjerne.