Tredje planet fra Solen


Middelafstand fra Solen 149,6 millioner km
Banelængde om Solen 940 millioner km
Middelbanehastighed 29,79 km/sek
Længde af Jord-år 365,256 Jord-døgn
Diameter 12756 km
Masse 5,97 · 1021 tons
Middelmassefylde 5,52 (vand = 1,0)
Overfladetemp., yderværdier -88oC / +58oC
Antal måner 1

Jorden er det blå vands og livets planet. De specielle temperaturforhold og atmosfærens sammensætning er baggrund for, at der omkring Jorden er en “hud” af 20-25 km2 tykkelse, hvor liv har kunnet udvikle sig gennem de sidste 4,5 milliarder år. Dette livest område kaldes biosfæren og er blandt planeterne enestående for Jorden. Forekomsten af fri ilt (O2) samt forskellige iltede luftarter skyldes organismers aktivitet og er samtidig eksistensgrundlag for mange andre organiser som f.eks. alle dyr og mennesker. Forekomst af kuldioxid (CO2) og vand i atmosfæren skaber den såkaldte drivhuseffekt, som er medvirkende til at opretholde livsvenlige temperaturer på Jorden.

Jorden består inderst af en kerne (r=3400 km) af dels fast dels smeltet jern og nikkel. Kernen er omgivet af en 2900 km tyk kappe af såvel smeltede som størknede tungere bjergarter. Yderst er der en 5-35 km tyk skorpe af især lettere siliciumholdige bjergarter.

På grund af bjergkædefoldninger, vulkanisme, is, vand og vind er Jordens overflade under stadig forandring. Gennem millioner af år skifter fordelingen af vand- og landområder, bjerge opstår og slides ned, og sådan vil det fortsætte i endnu mange, mange millioner af år.