Fjerde planet fra Solen


Middelafstand fra Solen 227,9 millioner km
Banelængde om Solen 1,43 milliarder km
Middelbanehastighed 24,13 km/sek
Længde af Mars-år 1,881 Jord-døgn (=687 jord-døgn)
Længde af Mars-døgn 1,02 Jord-døgn
Diameter 6786 km (= 0,53 Jord-diameter)
Masse 6,4 · 1020 tons (= 0,1074 Jord-masse)
Middelmassefylde 3,95 (vand = 1,0)
Overfladetemp., yderværdier -143oC / +17oC
Antal måner 2

Mars ligner Jorden mere end noget andet objekt i vort solsystem, skønt den kun er halvt så stor.