Niende planet fra Solen


Middelafstand fra Solen 5,9 milliarder km
Banelængde om Solen ?
Længde af Pluto-år 248,5 Jord-år
Længde af Pluto-døgn 6,4 Jord-døgn
Diameter ved ækvator 2300 km (= 0,18 Jord-diameter)
Masse 1,3· 1019 tons (= 0,0022 Jord-masse)
Middelmassefylde 2,03 (vand = 1,0)
Skytemperatur -210oC
Antal måner 1

Pluto er så langt fra Solen, at en iagttager på Pluto ikke ville opfatte Solen som andet end en meget klar stjerne.