Anden planet fra Solen


Middelafstand fra Solen 108 millioner km
Banelængde om Solen 680 millioner km
Middelbanehastighed 35 km/sek
Længde af Venus-år 224,7 Jord-døgn
Længde af Venus-døgn ca 243 jord-døgn
Ækvator-diameter 12100 km (= 0,95 jord-diameter)
Masse i forhold til Jorden 0,815
Middelmassefylde 5,25 (vand = 1,0)
Overfladetemp., overalt 462oC
Antal måner 0

Venus adskiller sig fra de andre planeter, ved at den roterer om sin egen akse i modsat retning af banebevægelsen om Solen. Dette medfører, at en Venus-dag er længere end et Venus-år.